Tag: วิคตอเรีย เบ็คแฮม

The Spice Girls

The Spice Girls เป็นเกิร์ลกรุ๊ปชาวอังกฤษที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 ซึ่งประกอบด้วย Melanie Brown หรือที่รู้จักในชื่อ Mel B (“Scary Spice”); Melanie Chisholm หรือ Melanie C (“Sporty Spice”); เอ็มมา บันตัน (“Baby Spice”); เจอรี ฮัลลิเวลล์ (“Ginger Spice”); และวิคตอเรีย เบ็คแฮม…